Puurakentajat_CLT-talo

….

CLT tekniikka mahdollistaa vaativien ja erikoisten rakenteiden toteuttamisen kustannustehokkaasti. Tekniikka myös nopeuttaa rakennusprosessia huomattavasti. CLT:ssä rakenteen kantavuus, kosteussulku ja valmis, massiivipuinen sisäpinta yhdistyvät ennenkokemattomalla tavalla. Sisäpuoli voidaan käsitellä halutulla tavalla,  seinä ja katto-elementtien saumat ovat siistejä ja tiiviitä, eivätkä tarvitse listoitusta.

Seinän paksuus vapaasti valittavissa

Puurakentajien CLT ja puukuitueriste rakenneratkaisulla seinän paksuus voidaan valita vapaasti millin tarkkuudella, kun riittävä U-arvo (0,17) on saavutettu 178 mm puukuitueristeellä.  Eriste tulee onteloon puhallettuna, eikä eristeen paksuus siten määritä tai rajoita suunnittelua.

..

CLT-construction allows for demanding and unique structures to be made cost-efficiently. CLT-construction will also reduce building time significantly. Using solid wood elements, the load bearing structure, finished interior surface and vapor barrier are accomplished simultaneously. The interior can be painted or treated as wished, the joints are tight and finished, requiring no additional boarding.

Wall thickness as designed

Using the method developed by Puurakentajat, the CLT-element combined with cellulose insulation enables free design of the wall thickness once the required U-value has been reached with 178 mm of insulation. The insulation is blown into a cone, thus not restricting or defining the design.

….

….

Teemme mielellämme tiivistä yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa jo projektin alkuvaiheessa ja voimme myös vaihtaa muulle materiaalille tehdyt suunnitelmat CLT:lle sopiviksi. Tarvittava rakennesuunnittelu tulee meiltä.  Yhdistämällä CLT-tekniikkaa perinteiseen puurakenteeseen voidaan talonrakennuksessa ja suunnittelussa hyödyntää perinteisen ja modernin tekniikan parhaat puolet.

Nopea pystytys

Perustustöiden jälkeen mittatarkat CLT-elementit pystytetään nosturin avulla paikoilleen ja rakennus saadaan nopeasti suojaan säältä. Eristäminen ja ulkovuori tehdään rakennuspaikalla, jolloin lopputulos on viimeistelty ja korkealaatuinen.

..

We are accustomed to working in close co-operation with professionals even in the early stages of the design process. If building plans have been made using other construction materials, we can change them to utilize CLT instead. In this case, the required structural design work will come from us. Combining CLT construction with traditional timber construction, the best of both worlds can be achieved.

Fast mounting of elements

After foundation, the precisely cut elements will be mounted using a crane, and the building can be quicly shielded against the elements. The insulation and weatherboard will be mounted on site, resulting in a tight and finished structure.

….

Breathable wall construction used by puurakentajat does not require any additional plastic vapor barrier..Puurakentajien käyttämä muoviton,
hengittävä seinärakenne

…. Kosteusarvot kesällä ja talvella. Seinärakenne sisältä ulospäin: CLT, puukuitueriste, puukuitu tuulensuojalevy, tuuletusrako, ulkoverhous.  .. Moisture content values during summer and winter. The wall strcuture from inside out: CLT, cellulose insulation, wind barrier, ventilation space, weatherboard.  ….


….Kosteusarvot kesällä ja talvella. Seinärakenne sisältä ulospäin: CLT, puukuitueriste, puukuitu tuulensuojalevy, tuuletusrako, ulkoverhous.

.. Moisture content values during summer and winter. The wall strcuture from inside out: CLT, cellulose insulation, wind barrier, ventilation space, weatherboard.

….

 

….

CLT-levyn (STORA ENSO) tekniset tiedot 

 • materiaali kuusi, mänty (PEFC-ympäristösertifioitu)

 • ristiinliimattuja kerroksia 3, 5, 7 tai 8

 • elementin maksimikoko 2,95 x 16 metriä

 • enimmäispaksuus 400 mm

 • paino: n. 470 kg/m3 CLT / 5,0 kN/m3 (rakennelaskelmiin)

 • lämmönjohtavuus 0,11 W/(mK), EN 12524 standardin mukaan

 • ominaislämpökapasiteetti 1,600 J/(kgK), EN 12524 standardin mukaan

 • käyttöluokka1 ja 2, EN 1995-1-1 koodin mukaan

  ..

Technical specifications of CLT (Stora Enso)

 • material spruce, pine (PEFC-certification)

 • cross laminated layers 3, 5, 7, or 8

 • max. size of element 2.95 x 16 meters

 • max. thickness 400 mm

 • weight: approx. 470 kg/m3 CLT / 5,0 kN/m3 (for structural calculations)

 • thermal conductivity: 0,11 W/(mK), according to EN 12524 standard

 • specific thermal capacity 1,600 J/(kgK), according to EN 12524 standard

 • class 1 and 2, according to EN 1995-1-1

  ….


Puurakentajat_CLT-elementtilevy

Toimitamme rakennusalan yrityksille Stora Enson CLT-elementtejä paikalleen asennettuna.