….

Olemme erikoistuneet vaativien arkkitehtikohteiden rakentamiseen CLT-massiivipuusta tai pitkästä puusta.

CLT-talot

..

CLT-houses

Our team has gained experience foremost in building demanding architectural houses with CLT-elements or timber frame construction.

….

Puurakentajat_CLT_talot.jpg

….

CLT-elementti (Cross Laminated Timber) on massiivipuuta ja sillä on kaikki puun luontaiset hyvät rakennustekniset ominaisuudet. Käytämme massiivipuuelementtiä pientalojen kantavana rakenteena sekä sisäpintana ja eristämme ulkopuolelle käyttäen selluvillaa. Tuulensuoja, eristys ja ulkovuori asennetaan käsityönä paikanpäällä CLT-elementtien pystytyksen jälkeen. 

..

CLT-element (Cross Laminated Timber) is a a solid wood element and it has all the natural technical benefits of wood. We use CLT-elements both as a load bearing structural element and as a finished interior surface. The insulation is done outside the element using cellulose wool. Wind barrier, insulation and weatherboard are all done onsite after mounting the solid wood elements.

….

….

Kehittämässämme rakenneratkaisussa kaikki taloon tuleva materiaali eristeineen on jalostettu puusta, mikä varmistaa koko rakenteen hengittävyyden. Tämä on erityisen tärkeää uusien rakennusmääräysten edellyttämien paksujen eristevahvuuksien takia. CLT:n tiiveyden ansiosta rakennus ei tarvitse erillistä ilmansulkua, eikä rakenteeseen tule muovia.
Lue lisää CLT-talosta >>

..

All of the materials in our wall structure are refined from wood, creating a technically functional and breathing wall structure. This is especially important considering the new increased demands for the thickness of the insulation layer. Due to the precise and tight structure of CLT, there is no need for additional vapor barrier.
Read more >>

..


Muut puutalot..Timber houses

Valmistamme kymmenien vuosien kokemuksella arkkitehtien suunnittelemia taloja pitkästä tavarasta.
Myös näissä taloissa käytämme hengittäviä eristeratkaisuja, joiden käyttäytyminen tunnetaan jo vuosisataisten kokemusten perusteella.

Haluttaessa voimme vaihtaa arkkitehdin suunnitteleman talon rakennusmateriaaliksi CLT:n vaikka taloa ei olisi CLT:lle alunperin suunniteltu. Tarvittava rakennesuunnittelu tulee meiltä.

Puutalon rakentamiseen kannattaa varata aikaa noin yksi vuosi. Hyvä suunnittelu sekä järkevä aikataulu varmistavat sujuvan rakennusprosessin sekä rakentamisen korkean laadun.


Vapaa-ajan rakennukset

Puu on perinteikäs, luonnollinen ja samalla moderni materiaali vapaa-ajan rakennuksiin. Yhteensopivia materiaaleja käyttäen puutalo kestää hyvin lämpötilavaihteluita sekä myös pidempiä aikoja kylmillään. 

Kokemuksen myötä osaamme huomioida vapaa-ajan kohteiden erityispiirteet liittyen herkkään luontoon, kuljetukseen sekä vaativiin sääoloihin esimerkiksi saaristossa. 

CLT-elementein toteutettu rakennus on moderni versio perinteisestä hirsitalosta ja massiivipuurakenteena sillä on samoja hyödyllisiä ominaisuuksia.

Energiamääräykset eivät koske vapaa-ajan rakennuksia, jolloin suunnittelua ja rakentamista voidaan lähestyä vapaammin.