….

Rakenteelliset edut

CLT elementin ristiinliimattu rakenne on hyvin jäykkä ja lähes värähtelemätön. Elementti mahdollistaa uusia arkkitehtonisia sekä rakennusaikaisia ratkaisuja, joita olemme hyödyntäneet myös omien talomalliemme suunnittelussa. CLT elementillä rakennettaessa sisätiloihin saadaan valmista sileää puupintaa, joka voidaan maalata, vahata tai jättää hirsirakentamisen tapaan puupinnalle. Suosittelemme käyttämään hengittäviä materiaaleja, jolloin massiivipuun kosteutta ja lämpöä tasaava ominaisuus säilyy. Nurkat sekä seinän, katon ja lattian välit eivät tarvitse peitelistoja sillä sauma on siisti ja tiivis.

Massiivupuuseinään on helppoa ja turvallista kiinnittää kaapistoja, hyllyjä ja muita sisustukseen liittyviä elementtejä. Lastenhuoneeseen voit ruuvata seinäkiipeilyotteet suoraan seinään.

Ekologisuus ja kierrätettävyys

Elementtien valmistukseen voidaan käyttää nopeasti uusiutuvaa, kestävästi kasvatettua metsäpuuta. Valmistuksessa hukkapuun osuus on pieni. Rakentamisvaiheessa syntyy ainoastaan pieniä määriä puujäämää, joka voidaan kierrättää tai hyödyntää polttamalla. Emme käytä painekyllästettyä puuta, sillä oikein suunnitellussa ja rakennetussa talossa puu kestää ilman käsittelyä.

..

Structural benefits

The cross laminated structure of CLT-elements is extremely stiff and almost vibrance free. The solid wood element enables new architectonic solutions. The element forms a solid, finished interior surface which can be painted, waxed or left to bare wood. We recommend using breathable materials to maintain the natural moist absorbing and releasing properties of wood. Corners and joints do not need list for finishing, since the joints are tight and clean.

It is easy and safe to mount cabinets, shelves and other interior elements into the solid wood wall. It is possible to install climbing holds straight into the wall in children’s room.

Ecology and recyclability

The solid wood elements can be manufactured using fast grown, sustainable softwood. Most of the log can be utilized, creating very little loss of material. During building, very little excess wood is created, which can be recycled or burned. We do not use any impregnated wood, properly designed and built wooden house will endure the elements without any additional preservatives.

….

….

Käyttämällä talossa hengittäviä ja kosteutta sitovia materiaaleja ja eristeitä sisäilma pysyy hyvänä, eikä kosteus- ja homeongelmia ole.

Korkea kotimaisuusaste

Korkealaatuinen kotimainen arkkitehti- ja rakennesuunnittelu nopeuttaa rakennusprosessia ja varmistaa halutun lopputuloksen.  Käyttämämme CLT-elementit ovat Stora Enson tai Crosslamin valmistamia. Muissa materiaalitoimituksissa; esimerkiksi eristeet, ikkunat, ovet ja ulkovuori, käytämme korkealaatuisia kotimaisia tuotteita. 

Talon huollettavuus ja kestävyys

Koska CLT-talo on massivipuuta, talon huoltaminen on helppoa sekä suhteellisen edullista. Ulkopuolella riittää uusintamaalaus suoraan vanhan maalin päälle (hengittävät öljy- ja keittomaalit) ja sisäpuolella CLT-pinta voidaan kevyesti pestä, tarvittaessa hioa sekä uudelleenmaalata. Jäykkä massiivipuuelementti ei painu, kierry tai vääristy, jolloin myös ovet ja ikkunat, sekä rakenteiden saumat pysyvät kunnossa. Eristeenä käyttämämme selluvilla sitoo hyvin kosteutta ja näin edesauttaa rakenteiden pysymistä kuivana sekä terveenä.

..

Breathability

Using only breathable and moist absorbing materials in the structures and insulation, the indoor air will be comfortable and healthy and there will be no problems with excess moisture in the structures.

High degree of domestic origin

To ensure succesful outcome we recommend using experienced domestic designers and structural design plans. The solid wood elements we used are manufactured by StoraEnso or Crosslam Finland. In all other materials, insulation, door, windows etc., we rely on high quality finnish products.

The durability and maintenance of the house

Since all of the structures of the CLT-house are of wood, the maintenance of the house is straight forward and relatively cheap. The exterior can be repainted, the interior can be lightly washed, sanded and repainted. The stiff solid wood element does not sink, bend or twist, and joints, doors and windows will remain tight. The cellulose wool used as insulation can absorb and release moisture, which helps to keep the structures healthy and dry.

….


….

CLT-rakentamisen edut

 • Elementti on samanaikaisesti valmis sisäseinä sekä kantava rakenne, nopeuttaen näin rakentamista. Elementit voidaan työstää haluttuihin mittoihin hyvin tarkasti, jolloin rakennus on tiivis ja viimeistelty.

 • Elementit valmistetaan hallituissa olosuhteissa etukäteen varmistaen korkean laadun sekä rakenteiden saamisen kuivana rakennuspaikalle

 • CLT-elementillä on hyvä ääni- sekä lämpöeristävyys. Massiivipuu sekä ristiinliimattu rakenne on jäykkä ja lähes värähtelemätön.

 • Hyvä paloturvallisuus. Massiivipuu hiiltyy, mutta ei syty nopeasti sekä säilyttää rakenteellisen lujuuteensa tulipalon sattuessa.

 • Ekologisuus. Elementtien valmistukseen voidaan käyttää nopeasti uusiutuvaa, kestävästi kasvatettua metsäpuuta. Valmistuksessa hukkapuun osuus on pieni.

 • Hengittävyys ja terveellisyys. Massiivipuun ja selluvillan yhdistelmä aikaansaa kestävän ja sisäilmaltaan terveen talon. Kohdissa, joissa massiivipuuelementin käyttö ei ole mahdollista, käytämme ilmansulkupaperia.

  ..

  The benefits of CLT-construction

 • The CLT-element forms both the finished interior surface and load bearing structure, reducing finishing time significantly

 • The elements are manufactured in advance in controlled conditions and delivered to the construction site as needed avoiding any problems with moisture.

 • Solid wood element has good sound and heat insulation properties. The element is stiff and almost vibrant free.

 • Good fire resistance. The solid wood will char, but resists fire and maintains its structural load bearing capabilities in the case of fire.

 • Ecology. In the manufacture of CLT-elements even the second grade wood can be utilized resulting in efficient use of the log and less carbon footprint. Sustainable and fast grown wood species are used in the manufacturing of the elements.

 • Health benefits. The natural surface of the solid wood elements absorbs and releases humidity according to the prevalent conditions, creating a comfortable and healthy indoor air. As an interior surface, wood is considered aesthetically beautiful and calming according to many studies.

  ….

clt_rakenne.jpg