….

Toimitamme rakennusalan yrityksille CLT-elementtejä paikalleen asennettuna. CLT-rakenteen etuna on nopea pystytys ja ekologisuus. CLT-elementti muodostaa tiiviin, hengittävän ja valmiin sisäpinnan, joka voidaan pintakäsitellä halutulla tavalla. Massiivipuuseinään on helppo kiinnittää kalusteet tai upottaa tarvittavat kaapeloinnit.

..

We supply contractors with CLT-elements mounted on site. Use of solid wood elements will shorten the building time and is an ecological choice. The element will form a finished interior wall and a natural vapor barrier, absorbing and releasing humidity according to the prevalent conditions. Installing fixed furniture or embedding cabling into the solid wood is easy.

….

….

Jäykkyytensä ja kantavan rakenteen ansiosta CLT-runko mahdollistaa monia arkkitehtonisia mahdollisuuksia. CLT-levy on värähtelemätön, paloturvalllinen ja ekologinen rakennusmateriaali. Toimitamme CLT-rungot asennettuna ja halutulla viimeistelyasteella. Ota yhteyttä.

..

Due to its structural stiffness and load bearing capability, CLT-construction offers many architectural possibilities. CLT-element is a fire safe, vibration free and ecological construction material. We supply elements with installation and finished as required.

….


….

CLT-puurunkourakat

Olemme erikoistuneet suurten kohteiden CLT-puurunkourakoihin; kerrostalot, koulut, toimisto- ja teollisuusrakennukset.  

Referenssejä mm: Jätkäsaari Woodcity,
Puukerrostalo Tuomarinkulma.

..

CLT-frame contracts

We are an experienced supplier of CLT-frame contracts for public and private housing: apartment houses, schools, offices and industrial buildings.

References: Jätkäsaari Woodcity, apartment housing Tuomarinkulma.

….

pori_kerrostalo_puurunkourakka.jpg

….

CLT-RAKENTAMISEN EDUT

 • Elementti on samanaikaisesti valmis sisäseinä sekä kantava rakenne, nopeuttaen näin rakentamista. Elementit voidaan työstää haluttuihin mittoihin hyvin tarkasti, jolloin rakennus on tiivis ja viimeistelty.

 • Elementit valmistetaan hallituissa olosuhteissa etukäteen varmistaen korkean laadun sekä rakenteiden saamisen kuivana rakennuspaikalle

 • CLT-elementillä on hyvä ääni- sekä lämpöeristävyys. Massiivipuu sekä ristiinliimattu rakenne on jäykkä ja lähes värähtelemätön.

 • Hyvä paloturvallisuus. Massiivipuu hiiltyy, mutta ei syty nopeasti sekä säilyttää rakenteellisen lujuuteensa tulipalon sattuessa.

 • Ekologisuus. Elementtien valmistukseen voidaan käyttää nopeasti uusiutuvaa, kestävästi kasvatettua metsäpuuta. Valmistuksessa hukkapuun osuus on pieni.

 • Hengittävyys ja terveellisyys. Massiivipuun ja selluvillan yhdistelmä aikaansaa kestävän ja sisäilmaltaan terveen talon. Kohdissa, joissa massiivipuuelementin käyttö ei ole mahdollista, käytämme ilmansulkupaperia.

..

The benefits of CLT-construction

 • The CLT-element forms both the finished interior surface and load bearing structure, reducing finishing time significantly.

 • The elements are manufactured in advance in controlled conditions and delivered to the construction site as needed, resulting in less need for on site storage and reducing on site building time.

 • Solid wood elements have good sound and heat insulation properties. The element is stiff and almost vibration free.

 • Good fire resistance. The solid wood will char, but resists fire and maintains its structural bearing capabilities in the case of fire.

 • Ecology. In the manufacturing of CLT-elements even the second grade wood can be utilized resulting in efficient use of the log and smaller carbon footprint. Sustainable and fast grown wood species are used in the manufacturing of the elements.

 • Health benefits. The natural surface of the solid wood elements absorbs and releases humidity according to the prevalent conditions, creating a comfortable and healthy indoor air. According to many studies, wood, as an interior surface, is considered aesthetically beautiful and calming.

  ….

Puurakentajat, CLT-elementti, CLT-rakenne

static1.squarespace.jpg

 

Yhteistyössä..In co-operation

 

Puumerkki.jpg